درباره ما

از اوایل قرن بیستم بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزشی مراکزی تحت عنوان مرکز نگارش تاسیس کردند. اخیرا با ورود تکنولوژی به آموزش گرایشی به سمت مراکز نگارش آنلاین دیده شده است. هدف اصلی این مراکز کمک به دانشگاهیان جهت چاپ و نشر ایده ها، تجربیا ت و مقالات علمی آنهاست. همراستا با این گرایش جهانی مرکز نگارش آنلاین HealthWriter.ir به منظور کمک به افرادی که در حوزه آموزش پزشکی و سلامت فعال هستند ایجاد شد تا به آنها در اشتراک گذاری ایده هایشان در سطح جهانی کمک کند. ما تیمی از اساتید هستیم که به عنوان مترجم، ویراستار، متدولوژیست و کتابدار با سالیان دراز خاک این مسیر را خورده ایم و هم اکنون بر خود می بالیم که از سال 1397 تا کنون در کنار خانواده بزرگ پژوهشگران حوزه سلامت وآموزش پزشکی به مشاوره، راهنمایی و انتقال تجربیات خود می پردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید