مرکز نگارش آنلاین

مقالات

چرا مرکز نگارش آنلاین؟

اساتید متخصص در حوزه علوم پزشکی

ما یکی از مراکز پیشتاز شناخته شده عرصه ارائه خدمات به متخصصان علوم پزشکی با بیش از 8 سال سابقه ارائه خدمت هستیم.

ارائه خدمات مقالات علمی

ترجمه، ویرایش (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)
سفارش

خدمات ما

ترجمه
مشاوره نوشتار آکادمیک
مشاوره طرح پژوهشی
ویرایش
خدمات مشاوره آماری
یافتن مجله و انجام داوری
استراتژی جستجو
گزارش مشابهت یابی
ترجمه همزمان

مرکز نگارش آنلاین

ما اینجا هستیم که به متخصصان علوم پزشکی کمک کنیم مقالات علمی خود را در سراسر جهان منتشر کنند. در این مرکز ویراستاران و مترجمان محتوا و زبان، روش شناسان و کتابداران با تجربه حوزه آموزش حرفه های علوم پزشکی تجربیات خود را با شما به اشتراک می گذارند.

هم اکنون سفارش خود را ثبت کنید.