جدول خدمات و تعرفه‌های ترجمه و ویرایش

[ARPrice id=101]

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی یا ویرایش انگلیسی

برآورد هزینه ترجمه و ویرایش براساس موارد زیر می باشد:

– محاسبه مبلغ بر مبنای تعداد کلمات پس از حذف منابع و جداول مربوط به ارقام و آمارهای پژوهشی است.

– اگر مقاله احتیاج به ویرایش مجدد داشته باشد هزینه مجددی  گرفته نخواهد شد مگر اینکه حجم ترجمه تغییر کند.

– زمان تقریبی ترجمه پس از ارسال تعیین می گردد و در صورت فوریت کار و درخواست متقاضی مبنی بر ارائه  سریع متن ، هزینه ی بیشتری دریافت خواهد شد.

نوع متن:

– مقاله برای چاپ در ژورنال ها یا ارائه به کنفرانس ها

– متن­های سازمانی و شرکتی

– محتوای ویژه برای سایت ها

– ترجمه کتاب

– متون کاملا تخصصی

– چکیده پایان نامه

– اسلاید برای ارائه


جدول خدمات و تعرفه‌های موجود برای بخش مشاوره اطلاعاتی و جستجوی عمومی و تخصصی

[ARPrice id=108]