دکترای اقتصاد دارم. به فیزیک و برنامه نویسی علاقمندم. چرخش روزگار و علاقه خودم باعث شد قدم به حوزه تکنولوژی های نوین آموزشی بگذارم. شعار من پیشرفت و درجا نزدن است و برای همین هیچوقت مسئولیت ثابتی ندارم.
پیش از این در دانشگاه های مختلف به تدریس دروس اقتصاد مشغول بودم. به مدت 5 سال استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس رئیس گروه قطب تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش این دانشگاه شدم. ولی یک اقتصاد-فیزیکی همیشه همه چیز را از عینک کمی-تخیلی می بیند. الان در حوزه جدیدترین متدولوژی های اقتصادی و مدلسازی به صورت حرفه ای و اختصاصی به تدریس، مشاوره و مقاله نویسی مشغول هستم.